Καλωσήλθατε στην εφαρμογή διαχείρισης πιστοποιητικών της ΑΠΕΔ

Έχετε τη δυνατότητα να εισέλθετε στην Εφαρμογή Διαχείρισης Ψηφιακών Πιστοποιητικών της Αρχής Πιστοποίησης Ελληνικού Δημοσίου με τη βοήθεια των προσωπικών κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (κωδικοί TAXISnet)

ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΣΩ TAXISNET